Přijímací pohovor bude obsahovat:
– představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
– doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
– doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
– doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
– vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
– diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií.

 

Poplatek za přijímací pohovor je stanoven na 500 Kč bez DPH (s DPH 605 Kč).

 

Daňový doklad bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu. Po uhrazení poplatku Vás budeme kontaktovat a domluvíme si s Vámi konkrétní termín.

 

V případě vyššího zájmu účastníků než je kapacita výcvikové skupiny, rozhoduje v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií, pořadí podepsaných smluv.

 

Na pohovor je možné přihlásit se formou vyplnění přihlášky ZDE